Základná škola Prostějovská 38, Prešov

Základná škola Prostějovská 38, Prešov

Prostějovská 38
08001 Prešov
IČO: 37877194

Informácie o inštitúcii Základná škola Prostějovská 38, Prešov

 
 

O škole

Profil školy


Počet žiakov: 439
Počet tried: 22

Počet pedagogických zamestnancov: 33

Počet nepedagogických zamestnancov: 15

Počet odborných zamestnancov: 2

Počet asistentov učiteľa: 2

Počet zdravotných sestier: 2

 

  • dve telocvične
  • odborné učebne pre vyučovanie technických prác, rodinnej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, fyziky, chémie, prírodopisu a zemepisu
  • infoveková internetová učebňa a počítačová učebňa
  • školský klub detí
  • školská jedáleň
Na školenia, semináre, okresné kolá súťaží poskytujeme spoločenskú miestnosť s kapacitou cca 80 miest.
Na športové využitie slúži veľký areál - ihrisko, betónová plocha (hádzaná, basketbal) a volejbalové ihriská.
Pri škole je udržiavaný park a pozemok slúžiaci na pestovateľské práce.

ZŠ na Prostějovskej ul. je bezbariérová škola pre telesne postihnuté deti. Samozrejme, že takáto integrácia prináša so sebou zvýšené úsilie na prípravu učiteľa a vytvorenie priaznivého prostredia psycho-sociálnej klímy v príslušnej triede. Žiaci okrem toho, že navštevujú školu dostávajú ešte nadštandartné služby. Je pre nich zriadená odpočinková miestnosť,malá telocvičňa pre liečebný telocvik,vodoliečba a rehabilitácia.

S kým môžete prísť do kontaktu?

PaedDr. Marián Molčan - riaditeľ

051/7716607

Kde nás nájdete?

Zobrazit